úterý 30. června 2020Milí rodiče a žáci IV. A.
Školní rok utekl jako voda a tak nezbývá, než poděkovat Vám všem v této nelehké době distanční výuky za spolupráci. Byli jsme v osobním či emailovém spojení, plnili jste zadané úkoly, vypracovávali pracovní listy.
Dnes jsme si rozdali vysvědčení, s paní asistentkou děkujeme všem za pěkné kytičky a milé dárečky. Přejeme Vám krásné prázdniny, báječné léto plné hezkých zážitků, hodně sluníčka, žádné úrazy a rodičům pohodovou dovolenou. Žákům 5. ročníku, s kterými jsme se dnes viděly naposledy, přejeme především spoustu nových kamarádů a vstřícné paní učitelky nejen v 6. třídě.
Martina Siwiecová, třídní učitelka
Beata Twardziková, pedagogická asistentka


sobota 27. června 2020Milí rodiče a žáci IV. A třídy.
Školní rok pomalu končí, blíží se prázdniny, se kterými je spojeno předávání Vašeho vysvědčení. Jak jste již byli informováni, vysvědčení si můžete vyzvednout v úterý 30. 6. 2020 od 8 do 10 hodin. Pokud přinesete tzv. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění, bude Vám předáno vysvědčení v naší třídě. Pokud prohlášení nebudete mít, vysvědčení Vám bude předáno před školou.
Těšíme se na Vás!


neděle 21. června 2020Opět zdravím na stránkách tohoto blogu.
Doufám, že jste všichni v pořádku a jen připomínám, že veškeré pracovní listy, které jste si někteří nevyzvedli k vypracování, jsou stále k vyzvednutí v naší třídě. Další připomínka se týká odevzdání učebnic, protože ještě nejsou vybrány všechny knihy. Poslední informace se týká závěrečného vysvědčení.

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v úterý 30. 6. 2020 předáním vysvědčení. Vysvědčení si mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout u třídních učitelů v době od 8. 00 – 10. 00 h. Pokud si nemůžete vysvědčení vyzvednout, můžete tak učinit do pátku 3. 7. 2020 v kanceláři školy v době od 8. 00 – 12. 00 h.

středa 17. června 2020
Všechny moc zdravím a posílám učivo do 22. června.
Jedná se už pouze o opakování, a pokud budete pozorně číst zadání, úkoly zvládnete. Vypracované je pak přineste ke kontrole. Ještě stále někteří žáci neodevzdali všechny pracovní listy.
Jen připomínám, že už vybíráme učebnice. Nezapomeňte i Vy ostatní, knihy před odevzdáním všechny prohlédnout, vygumovat a popřípadě slepit.


4. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK č. 8                      do 22. června

1)Urči, kdy jde o větu jednoduchou a kdy o souvětí. (Za větu piš J nebo S).
V malé chaloupce žila vdova Krejcárková se synem Honzou. ___
Honza byl už velký, ale přitom byl velice líný. ___
Celé dny se válel za kamny, jen občas přinesl matce vodu nebo
naštípal dříví. ___
Tak žil celé roky v klidu a pohodlí. ___
Jednou ale přišla matka domů a vypravovala Honzovi, že se ztratila
královská princezna. ____
Takže se všichni mladí muži v království vyzývají, aby se pokusili
princeznu najít. ____
Jako odměna byla stanovena polovina království. ___

1) Doplň neúplná slova (i/y).
Ob__vatelé obce S__slova b__li vesměs poctiví občané.
B__li spokojeni se svým majetkem a po cizím jmění netoužili.
Nikdo si nepamatoval, že b__ se tu někdy stala nějaká krádež.
Ztrat__ly se hu__, zmizel__ slep__ce.
L__dem vzn__kla velká škoda.

1)Nad vyznačená podstatná jména nadepiš pád, číslo, rod a vzor.
Velbloudy nazýváme koráby pouště. Na podzim vidíme odlétat čápy.
Zajíci se pásli v jeteli. V korunách stromů se ozývají holubi.
Je obtížné přiblížit se k divokému králíkovi.
Tělocvična je v přízemí budovy.
Podlaha je pokrytá parketami.
Okna jsou chráněna sítem.
Tělocvična je vybavena šplhadly.
Běž do sklepa a přitop v kotli.


ANGLICKÝ JAZYK č. 7                       do 22. června

Opakování
1) Časuj sloveso WANT - CHTÍT (zopakuj z učebnice str. 50).

I                      want                            We      __________
You                 __________               You     __________
He,she, it         __________               They    __________

2) Časuj sloveso WANT v záporu.
I                      don´t  want                  We      _______________
You                 _______________     You     _______________
He, she, it        _______________     They    _______________

3)Tvoření  – ING tvarů u sloves (podívej se do učebnice na str. 52).
Ski                   skiing                           run_________________
Skate   _______________                 take_________________
Swim   _______________                 sing_________________

4) Doplň do slov C nebo K
__AKE       __ASTLE     __CRAYON       __OME            __RAZY                                             
__AFE      __ITCHEN     S__ATE       __AR        __EY       __NOW

5) Přiřaď odpovědi k otázkám

Where can I get milk?                          At the cinema.
Where can I get stamps?                                 At a cafe.
Where can I get a map?                                  At the bookshop.
Where can I get a cake?                                  At the supermarket.
Where can I get a story book?             At the station.
Where can I get a ticket for the film?    At the post office.


                        5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK č. 8                      do 22. června

1)Urči, kdy jde o větu jednoduchou a kdy o souvětí. (Za větu piš J nebo S).
V malé chaloupce žila vdova krejcárková se synem Honzou. ___
Honza byl už velký, ale přitom byl velice líný. ___
Celé dny se válel za kamny, jen občas přinesl matce vodu nebo
naštípal dříví. ___
Tak žil celé roky v klidu a pohodlí. ___
Jednou ale přišla matka domů a vypravovala Honzovi, že se ztratila
královská princezna. ____
Takže se všichni mladí muži v království vyzývají, aby se pokusili
princeznu najít. ____
Jako odměna byla stanovena polovina království. ___

1) Doplň neúplná slova (i/y).
Ob__vatelé obce S__slova b__li vesměs poctiví občané.
B__li spokojeni se svým majetkem a po cizím jmění netoužili.
Nikdo si nepamatoval, že b__ se tu někdy stala nějaká krádež.
Ztrat__ly se hu__, zmizel__ slep__ce.
L__dem vzn__kla velká škoda.

1)Nad vyznačená podstatná jména nadepiš pád, číslo, rod a vzor.
Velbloudy nazýváme koráby pouště. Na podzim vidíme odlétat čápy.
Zajíci se pásli v jeteli. V korunách stromů se ozývají holubi.
Je obtížné přiblížit se k divokému králíkovi.
Tělocvična je v přízemí budovy.
Podlaha je pokrytá parketami.
Okna jsou chráněna sítem.
Tělocvična je vybavena šplhadly.
Běž do sklepa a přitop v kotli.


ANGLICKÝ JAZYK č. 7                       do 22. června

Opakování
1) Časuj sloveso WANT - CHTÍT (zopakuj z učebnice str. 50).

I                      want                            We      __________
You                 __________               You     __________
He,she, it         __________               They    __________

2) Časuj sloveso WANT v záporu.
I                      don´t  want                  We      _______________
You                 _______________     You     _______________
He, she, it        _______________     They    _______________

3)Tvoření  – ING tvarů u sloves (podívej se do učebnice na str. 52).
Ski                   skiing                           run_________________
Skate   _______________                 take_________________
Swim   _______________                 sing_________________

4) Doplň do slov C nebo K
__AKE       __ASTLE     __CRAYON       __OME            __RAZY                                             
__AFE      __ITCHEN     S__ATE       __AR        __EY       __NOW

5) Přiřaď odpovědi k otázkám

Where can I get milk?                          At the cinema.
Where can I get stamps?                                 At a cafe.
Where can I get a map?                                  At the bookshop.
Where can I get a cake?                                  At the supermarket.
Where can I get a story book?             At the station.
Where can I get a ticket for the film?    At the post office.
                        


neděle 14. června 2020
Opět zdravím žáky a rodiče IV. A třídy,
dnešní učivo je k vypracování do 18. června. Učivo v pracovních listech, které nyní dostáváte, je především k opakování. Čtěte pozorně zadání a s vypracováním nebudete mít problém. Někteří žáci již odevzdali učebnice, nezapomeňte i Vy ostatní knihy před odevzdáním vygumovat, popřípadě slepit.
Protože někteří stále zapomínáte odevzdávat Matematiku, opět připomínám, abyste ji donesli ke kontrole. Ti z Vás, kteří ji neodevzdáváte, nemůžete očekávat stejnou známku, jakou jste měli na pololetí.
Dále připomínám, že ještě ne všichni rodiče žáků 5. ročníku odevzdali  Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte na II. stupeň z některých základních škol.
4. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK č. 7                      do 18. června
Opakování.
1) Vypiš podstatná jména, určete pád, číslo a rod.
Dvě holčičky se psem čekaly na kraji chodníku. Aničce bylo osm. Byla hubená,
oblečena byla do tenoučkých šatiček a růžového svetru. Její mladší sestřička byla
ještě děťátko. Měla hebké vlásky, které se jí kadeřily kolem kulaté tvářičky.

holčičky _________1.p. _______ č. mn.________  r. ženský
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

2) Doplň tvar podstatného jména ze závorky v jednotném i množném čísle.
Přivoněli jsme k (poupě) __poupěti___poupatům____________
Pozorovali jsme husu s (house) __________________________
V ZOO jsme viděli klec s (lvíče) _________________________
Ve škole se učíme o (zvíře)______________________________
Jiřík v pohádce zachránil (ptáče)__________________________
Znáš pohádku o koze a (kůzle)____________________________
Podlahu zametáme (koště) _______________________________

3) Uvedená slova napiš v 7. pádě čísla množného.
veslo, křeslo, mýdlo, číslo, plavidlo, šídlo
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ANGLICKÝ JAZYK č. 6                  do 18. června

Opakování
1) Odpověz na otázky (vyber odpověď) : Yes, I do / No, I don´t
Do you sleep in the bathroom ?         ______________________.
Do you like your bedrooms?             ______________________.
Do you wash hands in the bathroom?______________________.
Do you play games in the kitchen?    ______________________.
Do you eat in the hall ?                      ______________________.
Do you reads books in the toilet?      ______________________.

2) Najdi správný konec odpovědi a spoj větu čarou. (učebnici s. 38)
I put on schoes                                   in the bedroom.
I play ball games                                in the living room.
I watch TV                                        in the kitchen.
I sleep                                                in the hall.
I cook                                                 in the park.

3) Přelož slovíčka (Zopakuj si slovíčka v učebnici na str. 42-43)
spaghetti  _____________         clean           _____________
add           _____________        plate            _____________
milk          _____________        salt             _____________
stir            _____________        strainer        _____________

4) Vyber vhodné slovíčka a sestav věty v rozhovoru.
HOT               HUNGRY                  ILL

I am ____________________.  Can I have a sandwich?
I am ____________________.  Can I have hot lemon tea?
I am ____________________.  Can I have green ice tea?  
                                                          MATEMATIKA     

Vypočti jednotky obsahu obdélníku a čtverce:
1)obdélníkový koberec:                                2)čtvercový koberec:
a = 4m, b = 3m, S = ?                                    a = 3m, S = ?
S = a.b                                                            S = a.a
S =                                                                  S =
S =                                                                  S  =
S =       m                                                        S =        m

Vypočti průměr (sečteš počty všech stran, tržbu, rychlost čtení
…. a budeš dělit počtem)
1)Majka přečetla knihu o 150 stranách za 10 dní. Kolik stran přečetla
průměrně za jeden den?2)V prodejně potravin utržili za 5 dní 879 560 Kč. Jaká byla průměrná
tržba za jeden den?3)Toník si měřil rychlost čtení. Nejprve přečetl 96 slov za minutu.
Při druhém měření přečetl 120 slov za minutu a po třetí četl rychlostí
105 slov za minutu. Jaká byla průměrná rychlost jeho čtení?5. ROČNÍK


ČESKÝ JAZYK č. 7                      do 18. června
Opakování.
1) Vypiš podstatná jména, určete pád, číslo a rod.
Dvě holčičky se psem čekaly na kraji chodníku. Aničce bylo osm. Byla hubená,
oblečena byla do tenoučkých šatiček a růžového svetru. Její mladší sestřička byla
ještě děťátko. Měla hebké vlásky, které se jí kadeřily kolem kulaté tvářičky.

holčičky _________1.p. _______ č. mn.________  r. ženský
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

2) Doplň tvar podstatného jména ze závorky v jednotném i množném čísle.
Přivoněli jsme k (poupě) __poupěti___poupatům____________
Pozorovali jsme husu s (house) __________________________
V ZOO jsme viděli klec s (lvíče) _________________________
Ve škole se učíme o (zvíře)______________________________
Jiřík v pohádce zachránil (ptáče)__________________________
Znáš pohádku o koze a (kůzle)____________________________
Podlahu zametáme (koště) _______________________________

3) Uvedená slova napiš v 7. pádě čísla množného.
veslo, křeslo, mýdlo, číslo, plavidlo, šídlo
_____________________________________________________
_____________________________________________________


ANGLICKÝ JAZYK č. 6                  do 18. června

Opakování
1) Odpověz na otázky (vyber odpověď) : Yes, I do / No, I don´t
Do you sleep in the bathroom ?         ______________________.
Do you like your bedrooms?             ______________________.
Do you wash hands in the bathroom?______________________.
Do you play games in the kitchen?    ______________________.
Do you eat in the hall ?                      ______________________.
Do you reads books in the toilet?      ______________________.

2) Najdi správný konec odpovědi a spoj větu čarou. (učebnici s. 38)
I put on schoes                                   in the bedroom.
I play ball games                                in the living room.
I watch TV                                        in the kitchen.
I sleep                                                in the hall.
I cook                                                 in the park.

3) Přelož slovíčka (Zopakuj si slovíčka v učebnici na str. 42-43)
spaghetti  _____________         clean           _____________
add           _____________        plate            _____________
milk          _____________        salt             _____________
stir            _____________        strainer        _____________

4) Vyber vhodné slovíčka a sestav věty v rozhovoru.
HOT               HUNGRY                  ILL

I am ____________________.  Can I have a sandwich?
I am ____________________.  Can I have hot lemon tea?
I am ____________________.  Can I have green ice tea?  
                                                          

MATEMATIKA   

1)      doplň tabulku:

                        :2                                   .2

0,8


1,4


8,6

              
                         :3                                    .3

0,9


1,8


2,1


                         :4                                    .4

1,2


2,0


3,22)      Vypočítej a napiš postup (ne jen výsledek)
3  z  680 =                                                                      
4


z  98 =
75  z 426 =
64 z 168 =
8