sobota 28. listopadu 2020

 

Zdravím všechny rodiče a žáky III. A.

Opět vkládám do blogu nové učivo, tentokrát do pondělí 30. 11. 2020. Toto pondělí je dnem,

kdy se dle nařízení vlády, zbývající žáci 1. stupně ZŠ vrací do školních lavic. Už se na Vás

moc těšíme!

Chtěla bych na závěr distančního vyučování pochválit všechny pilné žáky a jejich rodiče,

kteří po celou dobu této výuky pravidelně do školy docházeli a odevzdávali vypracované 

úkoly. Děkuji všem za spolupráci a snahu, která se promítne i do čtvrtletního hodnocení žáků.

Tř. uč. Martina Siwiecová

 

Učivo od 26. 11 – 30. 11. 2020. Úkoly donést v pondělí 30. 11.

 3. ROČNÍK   

ČESKÝ JAZYK

UČEBNICE – opakovat vyjmenovaná slova po B a Z

                     str. 47, cv. 2 doplň slova a opiš celé do sešitu

ČÍTANKA – str. 34 Co se ještě k sobě hodí, přečti si báseň a vyhledej rýmy,

                     báseň se nauč zpaměti

 

ANGLICKÝ JAZYK

Opakuj si slovíčka od 1 až do 11 lekce

Pracovní sešit str. 24, cv. 2

 

MATEMATIKA

                 - dle zadání vyučujícího předmětu

 

PRVOUKA

- vypracuj pracovní list, který je připraven k vyzvednutí (přečti si a za pomocí rodičů,

prarodičů zakroužkuj správné odpovědi)

              

 

5. ROČNÍK  

ČESKÝ JAZYK   

UČEBNICE  - str. 82, cv. 8 a) do sešitu

                      - str. 83, cv. 11 do sešitu

 

ANGLICKÝ JAZYK   

 Vypracuj nová slovíčka 12 lekce (str. 26 a 27)

 

MATEMATIKA

-vypracuj pracovní list, který je připraven k vyzvednutí

 

PŘÍRODOVĚDA 

Zapiš si text do sešitu:

                            Život v oceánech a mořích

Většina povrchu Země je pokryta vodou oceánů.  

V blízkosti mořského břehu často rostou mořské řasy, které produkují kyslík potřebný

pro život na Zemi. 

Hluboko v oceánu je chladno a tma. Nerostou zde žádné rostliny a žijí tu pouze živočichové,

kteří se těmto podmínkám přizpůsobili.

 

                        

 


neděle 22. listopadu 2020

 

Učivo od 23. 11 – 26. 11. 2020. Úkoly donést ve čtvrtek 26. 11.

 3. ROČNÍK   

ČESKÝ JAZYK

UČEBNICE – str. 45, cv. 2 a) doplň slova a opiš celé do sešitu

                       str. 45, cv. 3 doplň dvojice slov a opiš celé do sešitu

                       str. 80 naučit se čtyři vyjmenovaná slova po Z zpaměti

ČÍTANKA – str. 32 Půjdeme společně do cirkusu přečíst, ústně odpovědět

                    na otázky 1 až 5

 

ANGLICKÝ JAZYK

vypracovat a naučit se slovíčko lekce 11 (pracovní sešit str. 24 a 25)

 

MATEMATIKA

                 - dle zadání vyučujícího předmětu

 

PRVOUKA

UČEBNICE – pozorně si přečti str. 18 Orientace v krajině, prohlédni si obrázky

                      a pak do sešitu Prvouky nakresli podle učebnice

                                  Světové strany – hlavní a vedlejší (oranžový obdélník)

 

                   - vypracuj pracovní list, který je připraven k vyzvednutí

              

                   

 

5. ROČNÍK  

ČESKÝ JAZYK   

UČEBNICE – str. 81, cv. 4 a) napsat vyhledaná podstatná jména do sešitu

                      - str. 82, cv. 7 do sešitu

                      - str. 82 cv. 9 a) napsat vyhledaná podstatná jména do sešitu

                      - str. 83, cv. 10 a) slovo v závorce dát do správného tvaru a celý

                      text opsat do sešitu

ČÍTANKA – str. 99 O škole přečíst a ústně odpovědět na otázky 1 až 3

 

ANGLICKÝ JAZYK   

 Opakuj si všechna slovíčka od 1 do 11 lekce

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 24, cv. 1

                                  str. 25, cv. 6

 

MATEMATIKA

Opakovat si celou násobilku, především násobky 6, 7, 8, 9.          

UČEBNICE – do sešitu str. 58, cv. 1 (nezapomeň na zkoušku)

                        do sešitu str. 30, cv. 1

 

PŘÍRODOVĚDA 

Do sešitu opiš a nauč se text:

MÍRNÉ PÁSY – nacházejí se na severní polokouli na sever od subtropického pásu

a na jižní polokouli na jih od subtropického pásu

                        - střídá se čtvero roční období

                         - nachází se zde (především na severní polokouli) 3 druhy krajiny:

                         1) stepi

                         2) listnaté a smíšené lesy

                         3) jehličnaté lesy (tajga)

STEPI – rozsáhlé pláně porostlé travou, málo srážek – nedaří se stromům (v Severní Americe

           se stepi nazývají prérie, v Jížní Americe pampy)

Rostliny – např. pšenice, kukuřice (pláně přeměněny na pole, kde se pěstují kulturní plodiny)

Živočichové – např. bizon, divoký kůň, osel, ovce 

LISTNATÉ a SMÍŠENÉ LESY – mírné a vlhké podnebí, nachází se i v České republice

Rostliny – duby, buky, břízy, javory

Živočichové – jelen, srnka, liška, lasička, prase divoké, hlodavci, různé druhy ptáků

JEHLIČNATÉ LESY – přechod mezi smíšenými lesy a polárním pásem, nejsevernější část

                                 těchto lesů se nazývá tajga

Rostliny -  smrk, borovice, jedle, modřín

Živočichové – rys, medvěd hnědý, vlk, los, bobr, jezevec, kuna, veverka

POLÁRNÍ PÁSY – rozkládají se v nejsevernější části severní polokoule a v nejjižnější části

                            jižní polokoule, podnebí velmi studené, většina krajiny pokryta po celý rok

                            ledem, žije zde málo živočichů, polární zvířata jsou uzpůsobena životu –

                            mají hustou srst se silnou vrstvou tuku

                            tundra – místo, kde pás mírný přechází v severní polární (mechy, lišejníky)

                            polární pustiny – oblasti kolem pólů

                            Arktida – polární pustina kolem severního pólu

                            Antarktida – polární pustina kolem jižního pólu

Rostliny – mechy, lišejníky, zakrslé dřeviny

Živočichové – medvěd lední, tuleň, mrož, tučňák, sob, liška polární, sovice sněžní

 

 

 VLASTIVĚDA Učivo na týden 23. 11. – 27. 11. 2020

Zápis do sešitu 23. 11. 2020

Stroje ovládly život - 2. pol. 19. století

Nastal rozvoj průmyslu:

Strojírenství – Praha, Brno, Plzeň

Textilní výroba – Liberec, Brno

Hutnictví – Ostrava.

Výroba probíhala v továrnách.

Začala se využívat elektřina.

Učebnice strana 30.

Zápis do sešitu 25. 11. 2020

Průmysl:

Plzeň – Škodovy závody založil Emil Škoda

Ostrava a Kladno – hutnictví – výroba železa

Kopřivnice – první automobil 1897 – PRÄSIDENT.

Mladá Boleslav – Laurin a Klement.

František Křižík – první elektrická dráha v Praze

Potravinářský průmysl: hlavně pivo a cukr.

Elektřina se používala skoro všude – továrny, úřady, domácnosti, doprava.

Pracovní doba – 10 – 12 hodin denně.

Učebnice strana 30-31.

Někteří ještě neodevzdali testíky a pracovní listy. Dodělejte a odevzdejte ve čtvrtek 26. 11. !!!

Testy neodevzdali:

Život na vesnici: Žiga, Mižikárová, Mirgová, Chvostkěvič, Lálová

Marie Terezie a Josef II.: Žiga, Mižikárová, Mirgová, Chvostkěvič

První stroje: Žiga, Mižikárová, Mirgová, Ferko

 

Stroje ovládly život – 25. 11. Správnou odpověď označ.

1. Kdy začaly stroje ovládat život lidí

- ve 2. polovině 18. století

- v první polovině 19. století

- ve 2. polovině 19. století

2. Ve kterých městech se nejvíce rozvíjelo strojírenství?

- Brno, Ostrava, Praha

- Praha, Brno, Plzeň

- Plzeň, Brno, Ostrava

3. Jaká výroba se nejvíce rozvíjela v Liberci a Brně?

- textilní výroba

- strojírenství

- hutnictví

4. Kde probíhala výroba v tomto období?

- v manufakturách

- v domácích dílnách

- továrnách

5. Která energie se začala v tomto období hodně používat?

- pára

- voda

- elektřina

6. Strojírenské závody Škoda založil Emil Škoda

- v Praze

- v Ostravě

- v Plzni

7. Kde byl vyroben první automobil Präsident?

- v Mladé Boleslavi

- v Kopřivnici

- V Liberci

8. Kdo postavil první elektrofikovanou železnici v českých zemích?

- František Křižík

- Emil Škoda

- Laurin a Klement

9. Co se z českých zemí vyváželo do celého světa?

- železo a sklo

- uhlí a hnojiva

- pivo a cukr

10. Jak dlouhá byla pracovní doba v továrnách?

- 8 hodin

- 10 - 12 hodin

- 14 hodin

 

 

 

 

 


čtvrtek 19. listopadu 2020

 

Učivo od 19. 11 – 23. 11. 2020. Úkoly donést v pondělí 23. 11.

 3. ROČNÍK   

ČESKÝ JAZYK

UČEBNICE – str. 44, cv. 3 doplň slova z nabídky a opiš celé do sešitu

ČÍTANKA – str. 30 Jak se mi nezdálo o Drákulovi přečíst, ústně odpovědět

                    na otázky 1 až 6

 

ANGLICKÝ JAZYK

Opakovat a naučit se všechna slovíčka od 1 do 8 lekce

 

MATEMATIKA

                 - dle zadání vyučujícího předmětu

 

PRVOUKA

UČEBNICE – pozorně si přečti str. 16 Využití krajiny, prohlédni si obrázky

                      a ústně odpověz na otázku: Proč bychom měli pečovat o krajinu

                      v okolí domova?

 

 

 

5. ROČNÍK  

ČESKÝ JAZYK   

UČEBNICE – str. 79, cv. 5 a) napsat vyhledaná podstatná jména

                      - do sešitu str. 78, cv. 3

 

ANGLICKÝ JAZYK   

 Opakuj si všechna slovíčka od 1 do 11 lekce

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 25, vypracovat slovíčka 11 lekce

                                  str. 25, cv. 8

 

MATEMATIKA

Opakovat si celou násobilku, především násobky 6, 7, 8, 9.          

UČEBNICE – do sešitu slovní úloha str. 48, cv. 5

                        do sešitu slovní úloha str. 52, cv. 2

 

PŘÍRODOVĚDA 

Opakovat si doposud zapsané učivo v sešitě.

 

neděle 15. listopadu 2020

 

Učivo od 16. 11 – 19. 11. 2020 Úkoly donést ve čtvrtek 19. 11.

3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

                  - opakuj si vyjmenovaná slova po B (musíš je umět jako básničku)

UČEBNICE – str. 43, cv. 3 do sešitu, celé opsat a doplnit i, í/ y, ý

                     - str, 44, cv. 2 do sešitu, celé opsat a vybrat vhodná slova

ČÍTANKA – str. 26 K čemu je dobrá rodina přečíst, dbát na délku samohlásek

 

ANGLICKÝ JAZYK

UČEBNICE – str. 22, prohlédni si barevné hodiny, zopakuj si ústně číslovky od 1 do 12

Pamatuj! clock = hodiny, které visí na zdi, alarm clock = budík, watch – hodinky na ruce          

 

MATEMATIKA

                 - dle zadání vyučujícího předmětu

 

PRVOUKA

UČEBNICE – pozorně si přečti str. 15 Krajina v okolí domova, prohlédni si obrázky

                      a ústně odpověz na otázky Co je to nížina? Co je to vysočina?

 

 

 

5. ROČNÍK  

  ČESKÝ JAZYK 

Zopakuj si všechna vyjmenovaná slova nazpaměť (str. 61)        

UČEBNICE – ústně str. 76, cv. 1 a) b) vypiš do sešitu podstatná jména rodu

                      středního a urči vzor

                      - do sešitu str. 77, cv. 6 a) vypiš do sešitu všechna podstatná jména

                      skloňovaná podle vzoru stavení (nápověda: celkem 7 slov)

ČÍTANKA – str. 49, JAK HOŘELO NÁRODNÍ DIVADLO – pozorně si

                 přečti a pak ústně odpověz na otázku 1.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Opakuj si všechna slovíčka od 1 do 10 lekce

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 22, cv. 3

                                  str. 23, cv. 6 (nápověda: v našem kalendáři je prvním dnem pondělí,             zatímco v anglickém kalendáři je prvním dnem neděle - Sunday is the first day of the week   in the English calendar) podle této nápovědy odpověz na dvě otázky v sešitě.

                                

 MATEMATIKA     

UČEBNICE – ZLOMKY

                     - zopakuj si zlomky na str. 48, cv. 1. a modrý obdélník

                     - do sešitu str. 48, cv. 2, 4.

                     - do sešitu str. 48, cv- 6 a) b) c)

 

PŘÍRODOVĚDA 

Zopakuj si, které tři druhy krajin najdete v tropickém pásu, čím se liší a které rostliny

a živočichové se tam nacházejí. K minulému učivu si ještě dopiš rostliny a živočichy,

kteří se nacházejí v poušti:

Rostliny – kaktusy, tučnolisté rostliny, baobab, na uměle zavlažovaných pozemcích se

              Pěstují datlovníky (datle), ovoce a zelenina

Živočichové – velbloud, pouštní liška, surikata, štír, fenek, hmyz, plazi, sarančata

 

Pak si do sešitu opiš další text:

SUBTROPICKÉ PÁSY – nacházejí se mezi tropickými a mírnými pásy

                                         - velmi dobré podmínky pro zemědělství

                                         - léto je delší a teplejší než u nás, méně prší a zima je krátká

                                          a málokdy sněží (místa, kde jezdíváme na dovolenou)

Rostliny – např. fíkovníky, olivovník (olivy), mandloň (mandle), citrusy (citróny,

                 Pomeranče, mandarinky, grapefruity), vinná réva, cedry, pinie

Živočichové – např. muflon, ovce, šakal, aligátor, hmyz, klokan (v Austrálii)

 

VLASTIVĚDA

 Je to úkol na týden od 16. 11. do 20. 11. 2020

16. 11. 2020

Zapiš do sešitu:

Z poddaného člověka občan

- nespokojenost s vládou Habsburků

- obyvatelstvo chtělo rovnost všech lidí a zrušení roboty

Březen 1848 – sepsání petice - stejná práva pro všechny, zrušení cenzury, zrušení roboty, zrovnoprávnění češtiny s němčinou.

Červen 1848 -  pouliční nepokoje v Praze.  Čeští povstalci se vzdali.

Jediné, co se podařilo: zrušení poddanství a roboty.

Učebnice strana 28 a část 29 – přečíst.

 

 

18. 11. 2020

Zápis do sešitu:

Změny po roce 1848

Na trůn nastoupil  František Josef I.

Vládl až do roku 1916 – tj. 68 let.

Omezil občanské svobody, nechal zavést policejní dozor se sledováním podezřelých lidí.

Učebnice strana 29 – přečíst.


čtvrtek 12. listopadu 2020


 

Učivo od 12. 11 – 16. 11. 2020 Úkoly donést v pondělí 16. 11.

3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

                  - opakuj si vyjmenovaná slova po B (musíš je umět jako básničku)

UČEBNICE – str. 43, přečti si žlutý obdélník nahoře Vyjmenované slovo být

                     se vyskytuje v mnoha tvarech, např. byl, nebyl, bych, bys…

              - do sešitu str. 43, cv. 2 – doplň chybějící písmeno a celé opiš bez chyby

ČÍTANKA – str. 26 Dva přátelé a medvěd přečti si, pak vlastními slovy vyprávěj

 

ANGLICKÝ JAZYK

                 - pracovní list k vyzvednutí

 

MATEMATIKA

                 - dle zadání vyučujícího předmětu

 

PRVOUKA

UČEBNICE – přečíst str. 17 Voda v krajině pak zapsat text do sešitu Prvouka:

 

                                      VODA V KRAJINĚ

                                VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

               PŘÍRODNÍ                                     VYTVOŘENÉ ČLOVĚKEM

                     potok                                                      rybník

                      řeka                                                     přehrada

                    jezero

                      moře

 

 

 5. ROČNÍK  

  ČESKÝ JAZYK          

UČEBNICE – ústně str. 74, cv. 7 a)

                      - do sešitu str. 74, cv. 7 d) všechny slova opiš a podtrhni podstatná

                     jména rodu mužského životného

                      - pak ještě ve všech slovech vyznač kořen, všímej si změn

                    ( nápověda: slovo – slovník – přísloví – proslov – slůvko )

UČEBNICE – ústně str. 76, cv. 1 a)

                    - do sešitu str. 76, cv. 1 b) – vypiš podstatná jména rodu středního

                     a urči vzor

 

ANGLICKÝ JAZYK

PRACOVNÍ SEŠIT – str. 22 – 23, vypracovat a naučit se slovíčka UNIT 10

 

   MATEMATIKA      UČEBNICE – ROVNICE

                     - do sešitu str. 17, c. 3 (modrý obdélník)

                     - do sešitu str. 18, cv. 3 přečíst a připomenout si řešení rovnic

                     - pak do sešitu str. 18, cv. 4

 

PŘÍRODOVĚDA    UČEBNICE – přečíst str. 37 pak opsat a naučit se text:

         2) SAVANY – se rozkládají od tropických lesů směrem k severu a k jihu.

Jsou to rovné plochy pokryté trávou a keři, stromy zde rostou jednotlivě.

Střídá se zde období such a období deštů.

Rostliny – bavlník, podzemnice olejná (burské oříšky)

Živočichové – slon, zebra, antilopa, žirafa, nosorožec, lev, hyena, sup

         3) POUŠTĚ – velmi suché a horké oblasti, nacházející se především

na severních a jižních okrajích tropického pásu. Rostliny zde téměř nerostou

a žijí zde pouze živočichové, kteří se přizpůsobí nepříznivým podmínkám.

Pouště se velmi málo osídleny, obyvatelé žijí v oblastech u vodních zdrojů.

Taková místa nazýváme oázy.