neděle 12. září 2021

PRVNÍ TÝDEN NAŠICH PRVŇÁČKŮ 

Máme za sebou první školní týden, který utekl jako voda. Děti se postupně seznámily nejen se samotnou třídou I. A, ale také s budovou školy a jejím okolím, školní jídelnou, družinou, také se Školním řádem a třídními pravidly chování. Děti byly moc šikovné, bylo na nich znát, že se do školy moc těšily a tak s chutí vykonávaly jednotlivé úkoly ve všech předmětech, které letos děti čekají podle rozvrhu hodin.

ROZVRH HODIN


Chtěli bychom touto cestou poděkovat skupině ČEZ za nákup pastelek pro naše prvňáčky. Děkujeme!

Doufáme, že se děti budou i nadále při získávání znalostí a dovedností do školy těšit a najdou si zde nové kamarády. Rodiče našich prvňáčků bychom chtěli pochválit, že kontrolují dětem domácí úkoly, které dostávají každý den, že se zajímají o to, co se ve škole ten den probíralo, protože vzájemná spolupráce pedagoga a rodičů je v 1. třídě velmi důležitá. 

středa 1. září 2021

                                               ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

Vítáme všechny rodiče a žáky I. A třídy. S paní asistentkou Kateřinou Kleppertovou se těšíme na vzájemnou spolupráci v tomto školním roce a prvňáčkům přejeme, aby jim nadšení, které měli první den ve škole, vydrželo co nejdéle☺. Přejeme Všem mnoho úspěchů!

          třídní učitelka Martina Siwiecová

          

pondělí 28. června 2021

 

Dopravní výchova na ZŠ Jarní 400.

V pondělí 28. 6. 2021 se žáci 1. až 5. ročníku věnovali otázkám dopravní výchovy. Cílem bylo pochopení bezpečného pohybu v dopravním prostředí jak v roli chodce, jeho viditelnosti, chůzi po chodníku a přecházení silnice, tak v roli cestujícího v hromadném dopravním prostředku. Děti si také připomenuly, jak má být vybaveno jejich kolo, než vyjedou na silnici, co samy mohou pro svou vlastní bezpečnost udělat a to vše formou pracovních listů a obrázkového metodického materiálu BESIP, dále zhlédnutí naučného videa nebo samotné vycházky ke křižovatce.


neděle 27. června 2021

 

Projektový den „Čte celá škola.“

Míra čtenářské gramotnosti dětí je jedním z významných faktorů určujících jejich úspěšnost v učení, a proto zdatní čtenáři jsou ve studiu úspěšnější. Předpokladem pro rozvíjení čtenářské gramotnosti je potěšení z četby a vnitřní potřeba číst. Abychom se i my zdokonalili v této oblasti, proběhl dne 24. 6. 2021 na ZŠ Jarní 400 projektový den „Čte celá škola.“ Také žáci 5. ročníku se prostřednictvím textů, pracovních listů a dětské knihy zdokonalovali nejen ve vlastním čtení, ale také v porozumění čteného se zapojením dosavadních znalostí a zkušeností.

úterý 22. června 2021

 

Branný den na ZŠ Jarní 400.

Dne 22. 6. se na ZŠ Jarní 400 konal branný den. Počasí nám příliš nepřálo, tak jsme se během dopoledne přesunuli do naší tělocvičny. Dětem 1. až 5. ročníku to však nic neubralo na chuti do plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. S nadšením házely granátem na cíl, přenášely spolužáka či mu zavěšovaly paži do trojcípého šátku, zkusily si svou obratnost v přenosu míčků, správné trefy na cíl, chůzi po kladině nebo na chůdách. V rámci branného dne žáci také zhlédli naučné video se zaměřením na danou tematiku, o všeobecné výstraze, systému varování obyvatel, mimořádných událostech, evakuaci, evakuačním zavazadle i improvizované ochraně. Své vědomosti si pak mohli ověřit testem.


úterý 15. června 2021

 Projektový den "ARCHEOPARK Chotěbuz"

Dne 15. 6. jsme navštívili archeologické muzeum. Tato lokalita je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a středověkých památek, nesoucí pozůstatky osídlení. Slované si toto místo nevybrali náhodně. Je těžko přístupné a navíc měli možnost z hradiska kontrolovat obchodní stezky. Děti tak měly možnost dovědět se spoustu zajímavostí ze života našich předků. Součástí prohlídky a různých aktivit bylo i zhlédnutí dramatizace Starých pověstí českých Aloise Jiráska pod názvem Pověsti pro štěstí. Divadlo nám přiblížilo zábavným způsobem počátky českých zemí. Počasí nám přálo a děti si výlet užily.